CD 'Fugue & Caprice'

(English text below)

Léon Berben
neemt in april 2022 voor Stichting De Rijckere-orgel een CD op op het De Rijckere-orgel te Beek.

Deze CD krijgt als titel 'Fugue & Caprice' mee en bevat muziek van Louis Couperin, Johann Jakob Froberger, François Roberday, Henry Dumont, Abraham van den Kerckhoven en anderen. Muziek waarbij het De Rijckere-orgel op een aantrekkelijke manier gepresenteerd wordt. Dit is de laatste opname die in Beek van dit historische orgel gemaakt zal worden, voordat de overplaatsing naar Middelburg plaats vindt. 

De CD 'Fugue & Caprice' wordt op woensdagavond 13 juli 2022 door Léon Berben gepresenteerd in de Oostkerk te Middelburg en is vanaf die datum leverbaar. De prijs is EUR. 20,- per cd, exclusief verzendkosten. Vanzelfsprekend steunt u met de aankoop van deze CD ons orgelproject. Naast verzending per post is de CD uiteraard ook te koop en af te halen bij onze activiteiten of op afspraak bij de Sint-Augustinuskerk, Zuidsingel 70 te Middelburg.

Op deze pagina kunt u alvast intekenen op deze nieuwe CD-productie.

De eerste vijftig intekenaars ontvangen een door Léon Berben gesigneerd exemplaar. 
U krijgt binnen 24 uur per email een bevestiging met de betaallink en informatie over de bezorging.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In April 2022, Léon Berben will record a CD for the De Rijckere Organ Foundation playing the De Rijckere Organ in Beek.

 

This CD is titled 'Fugue & Caprice' and contains music by Louis Couperin, Johann Jakob Froberger, François Roberday, Henry Dumont, Abraham van den Kerckhoven and others. Music that allows for the De Rijckere organ to be presented in an attractive manner. This is the last recording that will be made of this historic organ in Beek, before its transfer to Middelburg.

 

The CD 'Fugue & Caprice' will be presented by Léon Berben in the Oostkerk in Middelburg on the evening of Wednesday July 13, 2022 and will be available from that date. The price is EUR. 20,- per CD, excluding shipping costs. It goes without saying that by buying this CD you are supporting our organ project. The CD can also be purchased at one of our events or on appointment at the St. Augustine's Church, Zuidsingel 70, Middelburg.

 

On this page you can already subscribe to purchase this new CD.

 

The first fifty subscribers will receive a copy of the CD signed by Léon Berben. 

You will receive a confirmation by email within 24 hours with the payment link and delivery information. 

Cd ontwerp promotie CD (voorintekenen).png
Intekenformulier / registration form CD 'Fugue & Caprice' Léon Berben
arrow&v

Bedankt voor uw bestelling.
U krijgt binnen 24 uur een bevestiging per e-mail.

Thanks for your order.
You will receive a conformation by email within 24 hours.