top of page

Benefietconcert 20 augustus 2020

Sint-Augustinuskerk, Duyschot/Müller-orgel (1707/1754)

Bram de Wolf

Programma
 

Peeter Cornet (± 1575-1633)
Fantasia 8di Toni                                                                                                                              

 

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Toccata g1 - 2di Toni, SwWV 292                                                                                              

 

Heinrich Scheidemann (1595-1663)                                                                     
Uit Magnificat IV. Toni :                                                                                                                

- Versus I   Cantus Firmus im Bass 

- Versus II  Cantus Firmus im Discant, manualiter

- Versus III Cantus Firmus, colleriert, auff 2 clavir. Pedahl. 

 

Thomas Babou (1656-1739)

- Fantaisie de trompettes basse et haute

- Pièce par Mr. Buston

- Pièce par Mr. Babou

(“Livre d’orgue”, 1709)                                                                                                     

 

Johann Caspar Ferdinand Fischer (± 1656-1746)

Suite Euterpe* in F

-  Praeludium

-  Allemande

-  Air Anglois

-  Bourée

-  Menuet

-  Chaconne

(“Musicalischer Parnassus”, 1738)

 

Padre Antonio Soler (1729-1783)

Pareja de Sonatas:                                                                                                                          

-  Mi-menor

-  Sol-mayor

 

Anonimi (18e eeuw)

Tempesta di mare (Marchia)                                                                                    

(Uit “13 Sonate per Organo dal fondo dell’Ospedaletto di Venezia”)
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Fantasia et Fuga in a, BWV 904                                                                                                                   

 

* muze van de door fluitspel begeleide lyrische poëzie

 

Biografie

BRAM DE WOLF 
begon zijn muziekstudies aan de Gemeentelijke Muziek- en Balletschool te Bergen op Zoom bij Daan Manneke en Flip Veldmans. Vervolgens studeerde hij orgel en schoolmuziek aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. Docenten waren o.a. Huub Houët en Bram Beekman. Aan de Internationale Zomeracademie voor organisten te Haarlem volgde hij interpretatiecursussen bij Ewald Kooiman, Piet Kee en Harald Vogel. Momenteel is hij als docent voor de vakken Kunst-Muziek en Kunst-Algemeen en als ondersteuningscoördinator van de VWO-bovenbouw werkzaam aan CSW-van de Perre te Middelburg. Als organist is hij verbonden aan de Oud-Katholieke Statie Zeeland. In die hoedanigheid is hij de vaste bespeler van het historische Duyschot / Müller-orgel (1707 / 1754) van de Sint Augustinuskerk (voormalig Lutherse Kerk) te Middelburg. Daarnaast is hij bestuurslid van de nieuwe stichting De Rijckere-orgel 1776, die zich inspant het unieke De Rijckere-orgel uit Beek (Limburg) aan te kopen en naar de St. Augustinuskerk in Middelburg over te plaatsen.

                                               

bottom of page